• 16.01.2018ŠOLA ZA BODOČE STARŠE: JANUAR, FEBRUAR i MAREC 2018
  Nujna pomoć 112

  ZDRAVSTVENI DOM IZOLA »ŠOLA ZA BODOČE STARŠE«

  TEČAJ PRIPRAVE NA POROD 28.-35.teden
  CORSO DI PREPARAZIONE AL PARTO

   

  Termin / Data

  4. JANUAR 2018 – ČETRTEK
  4. GENNAIO 2018 – GIOVEDI

  1. FEBRUAR 2018 – ČETRTEK
  1. FEBBRAIO 2018 – GIOVEDI

  1. MAREC 2018 - ČETRTEK
  1. MARZO 2018 – GIOVEDI

   

  Začetek tečaja ob 17.00 v ZD IZOLA sejna soba (2. nadstropje).
  Il corso inizia alle ore 17.00 nella sala riunioni presso la casa di sanità a Isola (2.piano).

  Na tečaj se ni potrebno predhodno prijaviti.
  Al corso non occorre registrarsi in anticipo.

  Vabljena sta oba partnerja.
  Entrambi i genitori sono invitati.

  O poteku programa boste obveščeni na uvodnem predavanju.
  Per il programma del corso sarete informati alla prima lezione.

  Informacije: 05/663 50 05 ali marina.cok@zd-izola.si
  Informazioni al numero: 05/663 50 05 oppure scrivere al seguente indirizzo e-mail: marina.cok@zd-izola.si

  Prisrčno vabljeni!
  Siete cordialmente invitati!

  Marina Čok,
  med. sestra s spec. znanji,
  infermiera con competenze specialistiche

 • 19.05.2016CINDI
  Zdrava prehrana

  ZDRAVSTVENI DOM IZOLA »Program svetovanja za zdravje«

  V okviru Programov svetovanja za zdravje (CINDI) Vas vljudno vabimo na brezplačni delavnici za

  OHRANITEV ZDRAVJA

  v ponedeljek, 23. maja 2016 ob 17.00 uri

  in

  v torek, 31. maja 2016 ob 17.00 uri,

  v sejni sobi Zdravstvenega doma Izola (II. nadstropje).

  Po predavanju vam bo omogočeno brezplačno merjenje krvnega tlaka, holesterola in krvnega sladkorja.

  Za dodatne informacije pokličite na telefonsko številko 05/66 35 005 ali gsm: 040 396 376 (Maruša Avbar).

  Veselimo se srečanja z vami.

  Zdravstveno-vzgojni center

 • 27.10.2015Izbira osebnega zdravnika - vabilo pacientom
  Izbira osebnega zdravnika

  ZDRAVSTVENI DOM IZOLA

  Izbira osebnega zdravnika - vabilo pacientom

  Vljudno pozivamo paciente Zdravstvenega doma Izola, katerih izbrani osebni zdravnik ni več nosilec dela v ambulanti našega ZD, da se v roku 14 dni oglasijo v svoji ambulanti in uredijo postopek izbire osebnega zdravnika.

  Vidi: Vabilo pacientom...

 • 24.09.2013KDAJ IN KAKO POISKATI NUJNO MEDICINSKO POMOČ?

  Nujna pomoć 112Odgovor na zgornje in druga vprašanja ter napotke glede
  klica na številko 112, kakor tudi osnovne informacije,
  ki vam bodo v pomoč pri odločitvi ali sploh poiskati
  nujno medicisnko pomoč NMP) ter kako deluje centralna
  urgentna služba (CUS) najdete v zloženki,
  ki je na spodnjih povezavah.

  - Zloženka CUS NMP za branje

  - Zloženka CUS NMP za tisk

  - Zloženka CUS NMP ITALIANO:
  INFORMAZIONI IMPORTANTI PER IL PAZIENTE DELLE CASE DELLA SANITÀ COSTIERA

 • 05.12.2011ZOBOZDRAVSTVENO DEŽURSTVO - L’ AMBULATORIO ODONTOIATRICO

  OBVESTILO

  SPOŠTOVANI UPORABNIKI
  OBVEŠČAMO VAS, DA BO Z DNE 03.12.2011

  ZOBOZDRAVSTVENO DEŽURSTVO
  OB SOBOTAH, NEDELJAH IN PRAZNIKIH
  POTEKALO:

  Od novembra do maja v novem Zdravstvenem domu Koper
  na lokaciji Ljubljanska cesta 6 a, Koper in sicer od 8:00 do 12:00;
  telefonska številka: 05/66- 47-399
  Od junija do oktobra pa v Zdravstvenem domu Lucija
  na lokaciji Cesta solinarjev 1 a, Portorož in sicer od 8:00 do 12:00;
  telefonska št: 05/6207 200

  AVVISO

  CARI UTENTI
  VI INFORMIAMO CHE DAL 03.12.2011,

  L’ AMBULATORIO ODONTOIATRICO DI TURNO, PER I CASI URGENTI
  IL SABATO, LA DOMENICA E I GIORNI FESTIVI
  SI TROVA

  Da novembre a maggio nella nuova Casa di sanità Capodistria
  sede: Ljubljanska cesta 6 a, Capodistria, dalle 8:00 alle 12:00;
  numero di telefono: 05/66- 47-399
  Da giugno a ottobre, nella Casa di sanità di Lucia
  sede: Cesta Solinarjev 1 a, Portorose, dalle 8:00 alle 12:00;
  numero di telefono 05/6207 200

 • 05.12.2010SVITOVE INFO TOČKE

  Vse uporabnike zdravstvenih storitev obveščamo, da smo v okviru Državnega programa presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesju in danki pričeli z delovanjem

  SVITOVE INFO TOČKE

  Če potrebujete pomoč, podporo ali kakršno koli informacijo v zvezi s programom Svit, vam bomo z veseljem pomagali in svetovali.

  Na voljo smo vam vsak torek med 1200 in 1400 uro.

  Lahko se oglasite v prostorih zdravstvenovzgojnega centra (II. nadstropje) ali pokličete po telefonski številki 05/66 35 005 / 040 738 065, Taja Benčič Ribarič.

  VLJUDNO VABLJENI!

 • 15.11.2010OBVESTILO Vsem uporabnikom zdravstvenih storitev

  Zaživela Centralna urgentna služba na ObaliZaživela Centralna urgentna služba na Obali
  S 15. Novembrom 2010 bo ob skupnem prizadevanju Ministrstva za zdravje, Splošne bolnišnice Izola ter vseh treh obalnih zdravstvenih domov (Izola, Koper in Piran) zaživela Centralna urgentna služba na Obali v prostorih Splošne bolnišnice Izola, Polje 40, Izola – Isola.

  12.10.2010 so direktorji ZD Izola, ZD Koper, ZD Piran ter SB Izola podpisali dogovor o izvajanju nujne zdravstvene pomoči na Obali na enem mestu, in sicer v prostorih Splošne bolnišnice Izola. Ob podpisu dogovora se Gordana Kalan Živcec, v.d. direktorice zdravstvenega doma Izola, Matjaž Krajnc, Matevž Ravnikar, direktor zdravstvenega doma Koper, Matjaž Krajnc, direktor zdravstvenega doma Piran Jani Dernič, direktor Splošne bolnišnice Izola, ter Dorijan Marušič, minister za zdravje, nadejajo zagotoviti bolnikom učinkovitejšo, varnejšo, kakovostnejšo in hitrejšo obravnavo.

  Tako bo od 15.11.2010 nujna neprekinjena medicinska pomoč delovala ponoči ( od 19:00 do 7:00 ) in ob dela prostih dnevih (sobota, nedelja in prazniki 24 ur/dan ) v treh ambulantah v pritličju Splošne bolnišnice Izola (B HODNIK), kjer bo v kratkem urejen tudi nov vhod v bolnišnico in bo tako obstoječi namenjen le nujni medicinski pomoči. Pot do nove centralne urgentne službe bo v bolnišnici ustrezno označena s tablami in puščicami na tleh. Telefoni v zdravstvenih domovih ponoči ter ob dela prostih dnevih pa nikakor ne bodo zvonili v prazno, saj bodo v času dežurstev klici preusmerjeni na novo lokacijo. Telefonska številka ostane nespremenjena, torej 05 66 35 000.

  Tudi številka 112 bo nemoteno prejemala vse klice kritično in akutno bolnih, kot do sedaj. Nova organizacijska oblika pa bo dodatno prispevala h kakovostnejši obravnavi bolnih občanov obale in njihovih gostov.


VZGOJA IN PREVENTIVA

Zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja in preventiva v Zdravstvenem domu Izola

Zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja in preventivaV našem zdravstvenem domu je program vzgoje za zdravje in preventive načrtovan zelo obsežno. Ob vsakem novem šolskem letu vrtci in šole vključijo v svoje letne delovne načrte programe zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje in preventive, katere z usklajenim sodelovanjem, dobro organiziranostjo in ob pomoči pedagoških delavcev uspešno realiziramo.

BOLJŠE ŽIVLJENJE!

Spoznajte in osvojite možnosti za boljše življenje!

Spoznajte in osvojite možnosti za boljše življenjeŽelite spremeniti način prehranjevanja in zaživeti zdravo? Ali imate zvišano telesno težo in ogroženo zdravje? Poznate dejavnike, ki neugodno vplivajo na naše zdravje?...

Udeležite se programov svetovanja za zdravje.

Informacije dobite na 66 35 005 ali 040 738 065


Poslanstvo Zdravstvenega doma Izola:

NUDITI ČIM BOLJŠO ZDRAVSTVENO OSKRBO...

Poslanstvo Zdravstvenega doma IzolaPetinosemdeset zaposlenih uresničujemo temeljno poslanstvo Zdravstvenega doma, ki se glasi: nuditi občanom čim boljšo zdravstveno oskrbo v primeru poškodb in bolezni, izvajati učinkovito nujno medicinsko pomoč, omogočati zdravstveno oskrbo na primarnem nivoju vsem, ki jo potrebujejo, ter vzgajati in motivirati ljudi za zdrav način življenja.

Zaposleni Zdravstvenega doma se zavedamo, da so pacienti naša prva skrb. Izvajamo storitve, o katerih se dogovarjamo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje. Poleg osnovnih nalog izvajanja zdravstvenih storitev se lotevamo še drugih nalog. Skrbimo za stalno strokovno izobraževanje in nove doktrine sproti uvajamo v prakso...


Dejavnosti Zdravstvenega doma Izola

Osnovna zdravstvena dejavnost

Dejavnosti Zdravstvenega doma IzolaRazvita osnovna zdravstvena dejavnost načeloma deluje na dispanzerski način usmerjen na določene populacijske skupine ali na določene bolezenske ogroženosti.

Vsa ostala urgentna, akutna in kronično somatska zdravstvena problematika je v zdravstvenem domu pretežno pokrita z dejavnostjo splošne medicine, socialnomedicinska problematika pa delno s pomočjo patronažne službe, kar pomeni angažirano, celovito in stalno zdravstveno varstvo posameznika ali skupine z vidika integrirane (preventivne, kurativne in socialne) medicine.

To pomeni epidemiološko spremljanje ter poznavanje zdravstvenega stanja populacije in ukrepanje proti najbolj ogrožajočim oz. razširjenim dejavnikom tveganja; izvajanje zdravstvene vzgoje; organiziranje zgodnjega odkrivanja razvojnih anomalij in bolezni ter pravočasno ukrepanje; sodelovanje z zdravstvenimi dejavnostmi na različnih ravneh ter za zdravstveno varstvo pomembnimi lokalnimi, regionalnimi in nacionalnimi inštitucijami zaradi celovitega zagotavljanja zdravih pogojev življenja oz. odpravljanja razmer, ki negativno vplivajo na zdravstveno stanje prebivalstva...

KORISTNE INFORMACIJE

URNIKI, ČAKALNE DOBE, TELEFONSKE ŠTEVILKE IN NAROČANJE

ZD Izola URNIKI, ČAKALNE DOBE, TELEFONSKE ŠTEVILKE IN NAROČANJE Nujna medicinska pomoč, Splošne ambulante, Šolski dispanzer, Otroški dispanzer, Dispanzer za ženske, Zobna ambulanta za odrasle, Otroška in šolska zobna ambulata, Fizioterapija, Patronažna služba, Nega na domu, Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti, Laboratorij, Dom upokojencev, Reševalna služba, Medicina dela, Koncesionarji vsi urniki, čakalne dobe, telefonske številke in naročanje...E - NAROČANJE
ZD Izola čakalne dobe
nacionalne čakalne dobe

ODGOVORNE OSEBE ZA VODENJE ČAKALNIH SEZNAMOV

ZD Izola ODGOVORNE OSEBE ZA VODENJE ČAKALNIH SEZNAMOVZa naročanje in vpisovanje v čakalni seznam je zadolžena medicinska sestra posameznega zdravnika. V kolikor pride do kakršnihkoli nejasnosti ali zapletov ...


ZDI KONTAKTNI PODATKI

Zdravstveni dom Izola
Casa della sanita Isola

Zdravstveni dom Izola kontaktni podatkiUlica oktobrske revolucije 11
Via Rivoluzione d’ottobre 11
6310 Izola
e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Faks 05/66 35 051
Tajništvo 05/66 35 050


MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA IZOLA

Zdravstveni dom Izola

Medicina dela, prometa in športa Izola: O NAS

Medicine dela, prometa in športa je samoplačniška dejavnost.

Specialistična ordinacija Medicine dela, prometa in športa je opremljena z najsodobnejšimi diagnostičnimi aparaturami.

Vse preiskave, specialistični pregled in laboratorijske preiskave opravite na enem mestu in v čim krajšem možnem času.