PROJEKT : Preprečevanje bolezni gibal od otroštva naprej

VSEBINA PROJEKTA:

Predavanja in praktične delavnice z aktivno udeležbo sodelujči za zmanjševanje /preprečevanje bolezni gibal in spodbujanje redne telesne aktivnosti

 • pet srečanj (razporejenih v celotnem šolskem letu), v vsakem od desetih izbranih razredov sodelujočih osnovnih šol;

Organizirano redno telesno aktivnost

 • za tiste osnovnošolce, ki so telesno neaktivni in so posledično njihove gibalno - motorične sposobnosti neustrezne glede na starost in druge dejavnike;
 • za tiste osnovnošolce, ki imajo težave/bolezni gibalnega aparata (slaba drža, bolezni gibal zaradi prekomerne telesne teže, idr.);
 • 2 x tedensko po 45 minut, od septembra do junija (šolsko leto), v popoldanskem času (oz. v času po končanem pouku);
 • v telovadnici Zdravstvenega doma;
 • predvidoma dve skupini (za razredno in predmetno stopnjo).

NAMENI IN CILJ PROJEKTA:

Cilji za zdravje (dolgoročni):

 • zmanjšati odstotek obolenj kosti, mišic in vezivnega tkiva;
 • zmanjšati odstotek bolniškega staleža zaradi bolezni gibal;
 • zmanjšati odstotek stroškov zdravstvenih storitev pri zdravljenju bolezni gibal;
 • izboljšati kvaliteto psihofizičnega zdravja.

Vzgojni cilji:

 • naučiti osnovnošolce tekom devetletke pomena, načina in uporabnosti preprečevanja bolezni gibal;
 • spodbuditi pri osnovnošolcih tekom devetletke zavest in skrb za lastno zdravje;
 • spodbujati pri osnovnošolcih tekom devetletke redno telesno aktivnost
 • pri otrocih, ki so v prvem razredu OŠ redno telesno aktivni, ohraniti redno telesno aktivnost do konca devtletke;
 • pri otrocih, ki v prvem razredu OŠ niso redno telesno aktivni, povečati redno telesno aktivnost do konca devetletke za 30%.

Organizacijski cilji:

 • omogočiti/ponuditi osnovnošolcem tekom devetletke zdravstveno-vzgojni program (program kontinuirane oblike, ki bi zajel celotno osnovnošolsko populacijo, omogočal rast in razvoj projekta z aktivno udeležbo ciljne skupine in njihovih staršev);
 • oblikovati interdisciplinarno delovno skupino za integrirano (so) delovanje od programiranja do evalvacije projekta.
 • spodbujati pri osnovnošolcih tekom devetletke redno telesno aktivnost

Ciljna skupina:

 • osnovnošolci (od prvega do zadnjega razreda osnovne šole) oz. učenci osnovnih šol (s slovenskim in talijanskim učnim jezikom) v občini Izola:
 • ciljna skupina pilotskega dela projekta vključuje učence desetih razredov (izbor posameznega razreda v dogovoru z vodstvom/predstavniki osnovne šole, ki bo pristopila k projektu).

Obdobje izvajanja projekta:

 • Celoten projekt vključuje kontinuirana oblika izvajanja: vsakoletna izvedba v šolskih letih od 2006/07 naprej.

Prostor za izvajanje projekta:

 • Zdravstveni dom Izola, Ulica oktobrske revolucije 11, 6310 Izola
 • predvidoma se bo projekt delno izvajal tudi v prostorih (razred, telovadnica) osnovnih šol, ki bodo pristopile k projektu.

Predvideni način ovrednot. projekta in oblikovanje končne ocene

 • protokoli izvedbe programa in končna ocena projekta izvajalcev projekta:
 • protokoli izvedbe programa in končna ocena projekta ostalih članov delovne skupine;
 • ocena poteka programa in končna ocena projekta zunanjega ocenjevalca;
 • vstopni in izstopni anonimni vprašalnik udeležencev projekta;
 • izdelki (brošure, plakati, reklama, idr.)udeležencev;
 • evidenca prisotnosti udeležencev organizirane telesne aktivnosti;
 • evidenca prisotnosti udeležencev na petih srečanjih po posameznih razredih;
 • evidenca izvajanja programa izvajalcev projekta;
 • vprašalnik za starše.

DRUGI PODATKI OZ. INFORMACIJE O PROJEKTU

Metodologija - Izbor udeležencev projekta:

 • zbor otrok za obiskovanje organizirane telesne aktivnosti v ZD Izola, bo potekal na več ravneh: napotitev od zdravnikov specialistov šolske medicine (sistematski in drugi pregledi osnovnošolske populacije), napotitev s strani profesorjev športne vzgoje, vključitev po želji staršev oz. lastni želji otrok;
 • izbor desetih razredov za izvedbo petih srečanj z aktivnimi predavanji in praktičnimi delavnicami bo potekal v sodelovanju in po priporočilu predstavnikom sodelujočih šol;
 • sodelovanje v organizirani telesni vadbi in petih srečanjih v razredih.

Metode dela:

 • predavanja s sodelovanjem
 • interakcijske vaje
 • individualno delo
 • delo v skupinah
 • role-playing.

Materiali, didaktični in drugi pripomočki:

 • pripomočki za telesno aktivnost (blazine, žoge, baloni, idr.)
 • pisarniški material (listi, plakati, spenjaci, lepilni trakovi, suhe barvice, vodene barvice, idr.)
 • didaktični pripomočki (Power Point projekcije, 3D modeli skeleta, plakati z zdravstveno-vzgojno vsebino, idr.).

KORISTNE INFORMACIJE

URNIKI, ČAKALNE DOBE, TELEFONSKE ŠTEVILKE IN NAROČANJE

ZD Izola URNIKI, ČAKALNE DOBE, TELEFONSKE ŠTEVILKE IN NAROČANJE Nujna medicinska pomoč, Splošne ambulante, Šolski dispanzer, Otroški dispanzer, Dispanzer za ženske, Zobna ambulanta za odrasle, Otroška in šolska zobna ambulata, Fizioterapija, Patronažna služba, Nega na domu, Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti, Laboratorij, Dom upokojencev, Reševalna služba, Medicina dela, Koncesionarji vsi urniki, čakalne dobe, telefonske številke in naročanje...


E - NAROČANJE
ZD Izola čakalne dobe
nacionalne čakalne dobe

ODGOVORNE OSEBE ZA VODENJE ČAKALNIH SEZNAMOV

ZD Izola ODGOVORNE OSEBE ZA VODENJE ČAKALNIH SEZNAMOVZa naročanje in vpisovanje v čakalni seznam je zadolžena medicinska sestra posameznega zdravnika. V kolikor pride do kakršnihkoli nejasnosti ali zapletov ...


ZDI KONTAKTNI PODATKI

Zdravstveni dom Izola
Casa della sanita Isola

Zdravstveni dom Izola kontaktni podatkiUlica oktobrske revolucije 11
Via Rivoluzione d’ottobre 11
6310 Izola
e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Faks 05/66 35 051
Tajništvo 05/66 35 050


MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA IZOLA

Zdravstveni dom Izola

Medicina dela, prometa in športa Izola: O NAS

Medicine dela, prometa in športa je samoplačniška dejavnost.

Specialistična ordinacija Medicine dela, prometa in športa je opremljena z najsodobnejšimi diagnostičnimi aparaturami.

Vse preiskave, specialistični pregled in laboratorijske preiskave opravite na enem mestu in v čim krajšem možnem času.